การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์จะให้ความคุ้มครองคุณสำหรับช่วงเวลาที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากคุณประสบกับเหตุการณ์ที่อาจทำให้ไม่พอใจในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งอยู่ในระยะเวลาคุ้มครอง กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุดที่ โทร+66(0) 2342 3237

หากคุณรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เราสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นและชำระเงินสำหรับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ฯให้กับโรงพยาบาลโดยไม่ชักช้า

คุณต้องให้ข้อมูลตามที่เราร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน เช่น ใบแจ้งความ ใบประเมินมูลค่า รายงานทางการแพทย์หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

เราจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินบาท อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่จะใช้เป็นอัตราในเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆที่ได้รับความคุ้มครองนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก เราจะชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงกับโรงพยาบาล

หากคุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากหน่วยงานคนอื่น เราจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนต่างที่เกิดขึ้น หรือหากคุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบุคคลที่ก่อให้เกิดความสูญสียหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย เราจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนต่างที่เกิดขึ้น หลังจากที่คุณได้ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลดังกล่าวแล้ว

คุณสามารถศึกษาได้จากหัวข้อคำถามที่พบบ่อย และหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทนของเราที่:

โทรศัพท์ : +66 (0) 2342 3237
โทรสาร : +66 (0) 2305 8523
E - mail : claim@allianz-assistance.co.th

 • พันธมิตรของเรา
 • Allianz AGA
ประกันภัยการเดินทางนี้รับประกันภัยโดย บริษัท
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยมี บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการความช่วยเหลือ
 • ติดต่อเรา
 • โทร: +66 (0) 2305 8512
 • อีเมล์: travelinsurance-th@allianz-assistance.co.th
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 08:30 น. – 17:30 น.
 •  
 • ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • โทร: +66 (0) 2342 3237
 • ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 • Allianz AGA